informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracownicy niepełnosprawni zgłoszeni do Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych (EZON) w podziale na typ pracodawcy i wybrane sekcje PKD za okres sprawozdawczy 07/2016

 

Wyszczególnienie

Ogółem

Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej

Pracodawcy na otwartym rynku pracy

OGÓŁEM

254 214

123 247

130 967

w tym:

     

Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo

447

 

447

Górnictwo i wydobywanie

94

46

48

Przetwórstwo przemysłowe

63 876

32 142

31 734

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

195

24

171

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

1 294

208

1 086

Budownictwo

4 386

1 367

3 019

Handel hurtowy i detaliczny

27 590

7 103

20 487

Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

904

107

797

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

6 420

1 065

5 355

Transport i gospodarka magazynowa

1 999

89

1 910

Informacja i komunikacja

2 510

1 145

1 365

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1 231

43

1 188

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3 471

1 427

2 044

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5 313

691

4 622

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:

114 039

75 082

38 957

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

70 190

51 131

19 059

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

33 175

21 170

12 005

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

1 459

618

841

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

143

 

143

Edukacja

847

17

830

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

12 429

1 702

10 727

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

794

228

566

Pozostała działalność usługowa

5 982

720

5 262

wg stanu na dzień 06-10-2016

Zestawienie zawiera informację na temat liczby osób zgłaszanych za poszczególny okres sprawozdawczy przez pracodawców do dofinansowań do wynagrodzeń w podziale na sektory, w których pracodawcy wykonują działalność gospodarczą. Obserwowane są zmiany typu beneficjenta z Zakładów Pracy Chronionej na pracodawców z Rynku Otwartego, stąd pracownicy zatrudniani uprzednio w ZPCH następnie są wykazywani u pracodawców z Rynku Otwartego.