informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracownicy niepełnosprawni zgłoszeni do Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych (EZON) w podziale na typ pracodawcy i wybrane sekcje PKD za okres sprawozdawczy 06/2016

 

Wyszczególnienie

Ogółem

Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej

Pracodawcy na otwartym rynku pracy

OGÓŁEM

250 726

123 241

127 485

w tym:

     

Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo

444

 

444

Górnictwo i wydobywanie

97

46

51

Przetwórstwo przemysłowe

62 264

32 114

30 150

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

148

23

125

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

1 212

202

1 010

Budownictwo

4 283

1 377

2 906

Handel hurtowy i detaliczny

27 054

7 267

19 787

Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

902

106

796

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

6 421

1 075

5 346

Transport i gospodarka magazynowa

1 954

89

1 865

Informacja i komunikacja

2 522

1 185

1 337

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1 224

43

1 181

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3 384

1 415

1 969

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5 352

732

4 620

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:

113 459

74 866

38 593

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

69 686

50 926

18 760

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

32 926

20 921

12 005

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

1 499

683

816

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

142

 

142

Edukacja

867

16

851

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

11 903

1 684

10 219

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

783

234

549

Pozostała działalność usługowa

6 048

725

5 323

wg stanu na dzień 06-10-2016

Zestawienie zawiera informację na temat liczby osób zgłaszanych za poszczególny okres sprawozdawczy przez pracodawców do dofinansowań do wynagrodzeń w podziale na sektory, w których pracodawcy wykonują działalność gospodarczą. Obserwowane są zmiany typu beneficjenta z Zakładów Pracy Chronionej na pracodawców z Rynku Otwartego, stąd pracownicy zatrudniani uprzednio w ZPCH następnie są wykazywani u pracodawców z Rynku Otwartego.