informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracownicy niepełnosprawni zgłoszeni do Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych (EZON) w podziale na typ pracodawcy i wybrane sekcje PKD za okres sprawozdawczy 05/2016

 

Wyszczególnienie

Ogółem

Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej

Pracodawcy na otwartym rynku pracy

OGÓŁEM

246 250

123 064

123 186

w tym:

 

 

 

Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo

427

 

427

Górnictwo i wydobywanie

89

46

43

Przetwórstwo przemysłowe

61 755

32 275

29 480

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

147

23

124

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

1 209

202

1 007

Budownictwo

4 112

1 377

2 735

Handel hurtowy i detaliczny

26 286

7 152

19 134

Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

851

105

746

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

6 309

880

5 429

Transport i gospodarka magazynowa

1 866

90

1 776

Informacja i komunikacja

2 431

1 131

1 300

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1 174

42

1 132

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3 232

1 339

1 893

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5 360

853

4 507

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:

111 480

74 812

36 668

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

68 556

51 074

17 482

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

32 551

20 624

11 927

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

1 455

679

776

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

144

 

144

Edukacja

815

16

799

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

11 648

1 712

9 936

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

739

236

503

Pozostała działalność usługowa

5 941

734

5 207

wg stanu na dzień 07-07-2016

Zestawienie zawiera informację na temat liczby osób zgłaszanych za poszczególny okres sprawozdawczy przez pracodawców do dofinansowań do wynagrodzeń w podziale na sektory, w których pracodawcy wykonują działalność gospodarczą. Obserwowane są zmiany typu beneficjenta z Zakładów Pracy Chronionej na pracodawców z Rynku Otwartego, stąd pracownicy zatrudniani uprzednio w ZPCH następnie są wykazywani u pracodawców z Rynku Otwartego.