informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracownicy niepełnosprawni zgłoszeni do Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych (EZON) w podziale na typ pracodawcy i wybrane sekcje PKD za okres sprawozdawczy 02/2016

 

Wyszczególnienie

Ogółem

Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej

Pracodawcy na otwartym rynku pracy

OGÓŁEM

247 514

123 674

123 840

w tym:

 

 

 

Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo

439

 

439

Górnictwo i wydobywanie

93

46

47

Przetwórstwo przemysłowe

63 068

33 170

29 898

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

155

24

131

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

1 244

166

1 078

Budownictwo

4 129

1 374

2 755

Handel hurtowy i detaliczny

26 725

7 189

19 536

Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

884

110

774

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

6 285

908

5 377

Transport i gospodarka magazynowa

1 868

89

1 779

Informacja i komunikacja

2 574

1 114

1 460

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1 226

42

1 184

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3 366

1 420

1 946

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5 531

860

4 671

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:

110 124

74 310

35 814

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

67 424

50 531

16 893

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

32 659

20 873

11 786

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

1 449

659

790

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

149

 

149

Edukacja

872

15

857

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

11 618

1 799

9 819

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

755

244

511

Pozostała działalność usługowa

6 138

756

5 382

wg stanu na dzień 07-07-2016

Zestawienie zawiera informację na temat liczby osób zgłaszanych za poszczególny okres sprawozdawczy przez pracodawców do dofinansowań do wynagrodzeń w podziale na sektory, w których pracodawcy wykonują działalność gospodarczą. Obserwowane są zmiany typu beneficjenta z Zakładów Pracy Chronionej na pracodawców z Rynku Otwartego, stąd pracownicy zatrudniani uprzednio w ZPCH następnie są wykazywani u pracodawców z Rynku Otwartego.