informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych

Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych jako projekt systemowy w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Partnerstwie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

Celem badania jest pozyskanie informacji na temat osób niepełnosprawnych, w szczególności z rzadko występującymi postaciami niepełnosprawności (ONR) oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (ONS), jakie nie zostały do tej pory ujęte w żadnych innych polskich badaniach socjologicznych i psychologicznych.

Projekt przygotowany został przez multidyscyplinarny zespół psychologów o różnych specjalnościach (psychologia rozwoju, kliniczna i zdrowia, społeczna, międzykulturowa, pracy i organizacji), socjologów i metodologów (w zakresie planowania i realizacji badań w naukach społecznych). Zespół swoje działania realizuje w konsultacji z ekspertami o różnych specjalizacjach takich jak: statystyka, matematyka i informatyka, socjologia zdrowia, kognitywistyka, w tym neurokognitywistyka i językoznawstwo kognitywne, psychiatria, geriatria, gerontologia społeczna.

Projekt realizowany jest w trzech etapach: w pierwszym przeprowadzono kompleksowe badanie indywidualne na grupie 2 tysięcy osób, w drugim badanie kwestionariuszowe na próbie ogólnopolskiej 100 tys. osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w 16 województwach, w trzecim przygotowana zostanie całościowa analiza wyników. Całość posłuży do wypracowania rekomendacji dla "Ogólnokrajowej strategii na rzecz zwiększania aktywności społeczno-zawodowej osób z rzadko występującymi postaciami niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi". Ponadto dodatkowym analizom poddane zostaną grupy szczególnego ryzyka zagrożenia podwójnym wykluczeniem (niepełnosprawność plus wiek, oraz płeć, oraz przynależenie do mniejszości, oraz poziom i rodzaj niepełnosprawności) czyli wymagające tzw. podejścia przekrojowego:

  • dziewczęta oraz kobiety - porównawczo w stosunku do chłopców oraz mężczyzn,
  • osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
  • niepełnosprawna młodzież - porównawczo obie płcie w stosunku do dorosłych,
  • starsze osoby niepełnosprawne porównawczo w stosunku do młodszych dorosłych
  • osoby należące do mniejszości i migrantów (jeżeli takie znajdą się w badanej próbie)

Efekty badań będą wykorzystane przez instytucje zajmujące się tworzeniem polityki pomocowej dla osób niepełnosprawnych. Opracowane, dzięki pogłębionej diagnozie, rekomendacje w bezpośredni sposób przyczynią się do opracowania programów przeciwdziałania marginalizacji dotychczas nie badanej (i nie objętej pomocą) grupy osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia ich aktywności zawodowej i społecznej.

Projekt ma charakter naukowo - badawczy, jest złożony, prowadzony wg założeń metodologii tzw. mieszanych paradygmatów (mixed method). Ma strukturę modułową, co oznacza, iż badania są planowane i realizowane w ramach autonomicznych części („mini”-projektów badawczych).

Projekt skoncentrowany jest na diagnozie sytuacji i potrzeb gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną, ocenie zakresu i rodzaju niepełnosprawności oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Ze względu na badawczy charakter projekt dostarcza kompleksowej wiedzy o osobach niepełnosprawnych w postaci szeregu danych ilościowych i jakościowych. Będą one podstawą dla tworzenia ekspertyz, opracowań i analiz pomocnych instytucjom określającym politykę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji 01.12.2008 - 28.02.2010 r. Wyniki badań