informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim)

Projekt pt. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim)” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz umowy Partnerskiej zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowią jedną z najbardziej wykluczonych społecznie grup. Postrzegane jako osoby o niższej świadomości społecznej, zaradności osobistej, zależne oraz pozbawione potencjału i ambicji nie są w stanie konkurować z pełnosprawnymi osobami na rynku pracy. Osoby te wymagają szczególnego rodzaju poradnictwa w kierunku koncentrowania się na mocnych stronach osoby, na kształtowaniu umiejętności ułatwiających przezwyciężanie trudności, na wykraczanie poza granice możliwości. Realizacja projektu umożliwi wypracowanie, prowadzenie i rozszerzenie usług aktywizujących społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawnie intelektualnie, precyzyjnie dostosowanych do specyfiki i potrzeb tej grupy niepełnosprawnych. Podczas trwania projektu realizowane są regularne działania przygotowujące osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego do wykonywania prostych czynności będących elementami procesu pracy. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Cele szczegółowe to:

  • odkrycie indywidualnego potencjału osób niepełnosprawnych intelektualnie i umożliwianie im realizacji naturalnej potrzeby aktywności,
  • umożliwienie bądź poprawa komunikacji z otoczeniem,
  • wypracowanie i wzmocnienie kluczowych kompetencji w zakresie pracy ,
  • wskazanie i udzielenie wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym/rodzeństwu,

Projekt zakłada objęcie wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na specyfikę tego rodzaju niepełnosprawności beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy: Pierwsza grupa obejmuje osoby niepełnosprawne intelektualnie z zespołem Downa oraz innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami, Druga grupą są osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim.

Głęboka niepełnosprawność intelektualna jest stanem złożonym i różnorodnym. Jako cechy charakterystyczne podane są między innymi: wartość ilorazu inteligencji poniżej 20; doprowadzanie do poważnych ograniczeń w zakresie samoobsługi, komunikowania się i poruszania się. Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wykazują znaczne różnice w funkcjonowaniu. Warto zaznaczyć, że ze względu na dużą różnorodność w zakresie możliwości i ograniczeń rozwojowych, wyróżnia się upośledzenie bardziej głębokie i mniej głębokie. Osoby dorosłe o mniej głębokim upośledzeniu spostrzegają przedmioty, osoby, sytuacje, koncentrują uwagę na interesujących je przedmiotach, chociaż uwaga bywa nietrwała. Zakres autonomii osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, rozumianej jako: samodzielność, zaradność, podejmowanie decyzji, jest nie tylko ograniczony, ale także zróżnicowany. Niektóre osoby dorosłe wymagają całkowitego wsparcia przy wykonywaniu podstawowych czynności, np. samoobsługowych, ale w tej grupie są i takie, które samodzielnie jedzą, piją, realizują potrzeby fizjologiczne, wykonują proste czynności porządkowe. Potrafią też dokonywać prostych wyborów (np. mając określone preferencje smakowe, wybierają określoną potrawę). W grupie osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną są takie, które przy zastosowaniu odpowiedniego wsparcia mogą opanować proste powtarzalne aktywności mogące stanowić element bardziej złożonej czynności, związanej na przykład z pracą produkcyjną i schematem wytwarzaniem produktu. Projekt wprowadza nowe formy wsparcia, których zastosowanie może pozytywnie wpłynąć na zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

od 29.12.2008 r. do 28.02.2010

www.psouu-systemowy.home.pl/www/