informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy

Projekt realizowany jest w partnerstwie z instytucjami dysponującymi doświadczeniem i zapleczem techniczno-organizacyjnym dla realizacji złożonych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. W realizację działań merytorycznych projektu włączone są cztery organizacje: Stowarzyszenie „Klub Wsparcia Psychicznego” w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny” w Gdańsku, Fundacja Klub Lokalnej Integracji „LONIA” w Łodzi i Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca”. Organizacje te są członkami sieci POL-FAMILIA i zatrudniają kadrę przeszkoloną do udzielania wsparcia dorosłym osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzą ich aktywizację społeczną i zawodową w trzech objętych projektem województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz łódzkim. Nadzór nad działaniami merytorycznymi realizowanymi w projekcie przez Partnerów regionalnych pełni Stowarzyszenie Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA”, z ramienia którego zatrudniony jest Koordynator merytoryczny. „POL-FAMILIA” realizuje również zadania promocyjne, dotyczące całego projektu.

Na organizacjach partnerskich, tj. Stowarzyszeniu Klub Wsparcia Psychicznego w Bydgoszczy, Stowarzyszeniu „Nadzieja dla Rodziny” w Gdańsku, Fundacji Klub Lokalnej Integracji „LONIA” w Łodzi oraz Toruńskim Stowarzyszeniu „Współpraca”, spoczywa realizacja działań z udziałem Beneficjentów Ostatecznych tj. rekrutacja i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, praca z rodzinami i otoczeniem tych osób, współpraca potencjalnymi pracodawcami i organizacja staży zawodowych.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

 • będących w wieku 18 – 60
 • mających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne
 • posiadający doświadczenie choroby psychicznej
 • aktualny stan remisji
 • będących osobami niepracującymi

Ponadto należy: zarejestrować się jako uczestnik projektu w organizacji prowadzącej rekrutację w Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy lub Toruniu oraz umówić się na rozmowę z psychologiem i doradca zawodowym, odbyć rozmowę z psychologiem i doradca zawodowym w celu ustalenia kierunku rozwoju, potencjalnych szkoleń i perspektyw zawodowych.

Po tym etapie, przy udziale psychologa i doradcy zawodowego, będą realizowane grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Odbędą się także szkolenia zawodowe, praktyki oraz staże zawodowe u pracodawców, którzy zostali pozyskani przez organizacje odpowiedzialne za realizację Projektu.

Projekt zakłada objęcie wsparciem dorosłe osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznym (400 os.), które wcześniej nie podjęły jeszcze zatrudnienia lub mające problemy z wejściem na rynek pracy. Zakłada się również aktywny udział w projekcie rodzin i innych osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznym, np. ich opiekunów (100 os.).

W trakcie realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty „twarde”:

 • 400 osób objętych uczestnictwem w projekcie
 • znalezienie pracy przez 20 osób,
 • skorzystanie z usług poradnictwa zawodowego przez 160 osób,
 • objęcie wsparciem psychologicznym 200 osób,
 • odbycie staży pracy przez 40 osób,
 • objęcie wparciem około 100 osób (rodzina, opiekunowie etc.) z najbliższego otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi,

W trakcie realizacji projektu zostaną również osiągnięte inne rezultaty takie jak: zwiększenie kompetencji społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w projekcie, rozwój umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z życiem zawodowym, samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy, wzrost pewności siebie, poprawa poziomu samooceny i wiary we własne możliwości, zdobycie większej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy, poprawa zdolności wchodzenia w interakcje społeczne, nawiązywania kontaktu z otoczeniem, wzrost odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, rozwój umiejętności pracy w zespole oraz nawiązywania relacji zawodowych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Czas realizacji: od 29.12.2008 r. do 30.04.2010 r.

Strona projektu: www.pracuj-pomimo.pl