informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Projekt zakłada objęcie wsparciem osoby niesłyszące (zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowego Biura Audiofonologii osoby niesłyszące to osoby z ubytkiem słuchu powyżej 70 dB), kończące naukę w gimnazjach przysposabiających do pracy, w szkołach ponadgimnazjalnych, artystycznych, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego a także osoby, które ukończyły naukę w tych szkołach i placówkach. Cel projektu zostaje osiągany poprzez rozwijanie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno zawodowej osób niesłyszących. Zbudowanie wiary we własne możliwości oraz wyposażenie tych osób w umiejętności potrzebne na rynku pracy czy też wsparcie w znalezieniu pracy i zachęceniu do dalszej nauki to cele osiągane poprzez świadczenie wszechstronnego wsparcia osób niesłyszanych w ramach grupowych i indywidualnych programów m.in. opracowaniu indywidualnych ścieżek kariery na spotkaniach z doradcą zawodowym, szkoleniom zawodowym, stażom pracy. To również danie możliwości zapoznania z pełną ofertą edukacyjną i przygotowaniu videoCV beneficjenta. Projekt zakłada poprawę jakości otoczenia osób niesłyszących poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego i psychologicznego, pozwalającego na zmianę utrwalonych postaw społecznych. Istotnym elementem zwiększenia świadomości społecznej jest szerzenie wiedzy na temat nowoczesnego modelu ujmowania niepełnosprawności, którego konsekwencją jest traktowanie osób niepełnosprawnych jako osób zdolnych do pełnego społecznego funkcjonowania przy zastosowaniu technologii kompensujących dysfunkcję.

W projekcie założono udoskonalenie jakości systemu kształcenia osób niesłyszących poprzez organizację kursów naturalnego języka migowego (Polski Język Migowy) rozpowszechnionego w systemie edukacji innych krajów Europy i USA. System językowo-migowy (System Językowo-Migowy) jest sztucznym tworem, nakładką na język foniczny. Posługiwanie się (System Językowo-Migowy) polega na tłumaczeniu zdań języka fonicznego na język migany metodą „słowo w słowo” z zachowaniem gramatyki języka fonicznego. Problem polega na tym, że zdecydowana większość osób niesłyszących nie potrafi posługiwać się Systemem Językowo - Migowym ponieważ nie zna języka polskiego, a jedynie naturalny język migowy zwanym Polskim Językiem Migowym.

W trakcie realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów (zwanych rezultatami twardymi):

  • liczba osób które podniosą swoje kwalifikacje zawodowe – 250
  • liczba osób które znajdą pracę - 20
  • liczba osób które będą kontynuować naukę – 200
  • liczba osób które ukończą szkolenia zawodowe – 200
  • liczba osób które odbędą staż pracy – 60
  • liczba osób które skorzystają z doradztwa zawodowego – 400
  • liczba nauczycieli którzy ukończą kurs Polskiego Języka Migowego – 250
  • liczba osób które skorzystają z poradnictwa prawnego i psychologicznego (osoby niepełnosprawne / rodzice / opiekunowie) – 570
  • liczba osób które podniosą swoje umiejętności dzięki warsztatom – 100

Ważnymi rezultatami projektu będzie zwiększenie kompetencji społecznych beneficjentów projektu, rozwój umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych życiem zawodowym. Zakładanym rezultatem będzie również wzrost pewności siebie osób niesłyszących, poprawa poziomu samooceny oraz podniesienie wiary we własne możliwości. Zdobycie większej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy czy też poprawa zdolności łatwiejszego wchodzenia w interakcje społeczne, nawiązywania kontaktu z otoczeniem oraz wzrost odpowiedzialności za rozwój zawodowy będzie dodatkowym atutem tych osób.

Termin realizacji od 01.11.2008 r. do 31.12.2009

Strona internetowa: www.4kroki.edu.pl