informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób z autyzmem II

Szacuje się, że ogólna liczba osób dorosłych i dzieci z autyzmem w naszym kraju to przynajmniej 30 tys. Autyzm staje się coraz częściej dostrzeganym problemem społecznym, ale dla dorosłych osób z autyzmem wciąż brakuje odpowiednich form aktywizacji. Problem wykluczenia społecznego, w tym wykluczenia z rynku pracy, dotyczy około 10 tys. osób dorosłych. Ponieważ mają one trudności z adaptacją w nowym miejscu, dostosowaniem się do nowej sytuacji i z komunikacją, często ich udział w życiu społecznym ogranicza się jedynie do edukacji. Zwykle nie podejmują pracy, a nabyte umiejętności zawodowe z czasem zanikają.

Badacze nie potrafią wytłumaczyć, jakie są mechanizmy powstawania zaburzeń, ani też dlaczego i w jaki sposób autyzm utrzymuje się i ewoluuje. Uważa się, że do rozwoju autyzmu, podobnie jak wielu zaburzeń psychicznych, może dochodzić w wyniku współdziałania kilku uwarunkowań, zarówno biologicznych, jak i pozabiologicznych. W związku z tym nie istnieje profilaktyka dla tego zaburzenia, nie istnieje też środki farmakologiczne na autyzm. Lekarze nie potrafią stwierdzić autyzmu w wyniku badań medycznych, jest to możliwe tylko dzięki wnikliwej obserwacji dziecka i szczegółowemu wywiadowi psychologicznemu oraz diagnozie.

Nadmienić należy, że nie można zdefiniować tej jednostki chorobowej. Osoba z autyzmem ma indywidualny zespół cech, ale można wyróżnić wiele cech wspólnych dla tych osób. Kryterium diagnostyczne DSM- IV wskazuje na konieczność zamanifestowania się dwóch spośród czterech rodzajów objawów patologicznych interakcji społecznych, przynajmniej jeden z objawów zaburzeń w komunikacji oraz przynajmniej jeden objaw stereotypów zachowań. Przed ukończeniem 3 roku życia musi wystąpić opóźnienie lub nieprawidłowe funkcjonowanie w przynajmniej jednym z następujących obszarów: interakcje społeczne, język wykorzystywany w społecznej komunikacji i zabawa symboliczna lub wyobrażeniowa (E. Pisula, 2000, s.19).

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 350 osób z autyzmem w wieku od 16 do 55 roku życia. Pośrednią grupę docelową stanowi 350 opiekunów i 20 pracowników organizacji pozarządowych.

Cel nadrzędny projektu to:

 • Diagnoza predyspozycji zawodowych osób z autyzmem, którą przeprowadzona za pomocą amerykańskiego testu TTAP, którego polska wersja została opracowana w poprzedniej edycji projektu.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych w zakresie treningu kompetencji zawodowych oraz innych umiejętności społecznych.
 • Przygotowanie indywidualnej ścieżki zawodowej dla każdego z uczestników projektu.
 • Praktyczna nauka zawodu.
 • Zorganizowanie szkoleń oraz staży zawodowych dla uczestników, a także warsztatów i indywidualnych konsultacji zawodowych.
 • Wsparcie psychologiczne i prawne dla 350 opiekunów ustawowych, prawnych i faktycznych.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie pracy z osobami z autyzmem dla 20 pracowników NGO.

Cel ten będzie realizowany w formie zindywidualizowanej i kompleksowej usługi.

Cel szczegółowy projektu zakłada:

 • pojęcie przez 40 osób pracy w zakładach aktywności zawodowej lub udział warsztacie terapii zawodowej,
 • podjęcie pracy w zakładzie pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy przez 25 osób,
 • zatrudnienie 10 osób w podmiocie sektora ekonomii społecznej lub innym
 • stworzenie 20 zestawów akcesoriów niezbędnych do testów TTAP,
 • wydanie 20 certyfikatów dla terapeutów.

Beneficjantami projektu są osoby z autyzmem (około 350 osób z autyzmem oraz odpowiadającą temu liczbą osób z najbliższego otoczenia, tj. rodzice, opiekunowie, rodzeństwo)

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 8 organizacjami pozarządowymi: z Fundacją Synapsis w Warszawie, ze Stowarzyszeniem Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Lublinie, ze Stowarzyszeniem Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, Stowarzyszeniem Św. Celestyna w Mikoszowie, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszeniem ProFuturo z Poznania, Rzeszowskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „SOLIS RADIUS” w Rzeszowie oraz Fundacją Wspólnota Nadziei z siedzibą w Krakowie. Projekt bazuje na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji pilotażowej edycji projektu pn. „Wsparcie osób z autyzmem”.

Termin realizacji projektu: 1.12.2011 – 30.09.2013