informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 3 instytucji dysponujących wieloletnim doświadczeniem . W realizacje projektu zaangażowane są ponadto ośrodki regionalne wybranych organizacji. Liderem projektu jest PFRON w partnerstwie z organizacjami:

 • Caritas Polska
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 • Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”

Celem projektu jest wsparcie oraz przygotowanie określonej grupy osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia i powrotu na rynek pracy oraz podjęcie lub kontynuowanie nauki przez te osoby a w szczególności:

 • rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie kompleksowego, profesjonalnego, szkoleniowego i doradczego wsparcia specjalistycznego
 • wypromowanie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych wśród ich rodziców i opiekunów na rzecz zmiany utrwalonych postaw społecznych
 • zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy oraz zaplecza umożliwiającego podjęcie pracy lub stażu.

W projekcie mogą wziąć udział beneficjenci z całej Polski poprzez ośrodki partnerów zlokalizowane w 11 województwach.

Aby można było wziąć udział w projekcie należy być osobą niepełnosprawną ruchowo z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności określonym jako znaczny lub z decyzją ZUS jako I grupa inwalidzka. Jeżeli osoba w wydanej decyzji ZUS nie posiada określenia rodzaju niepełnosprawności, powinna dostarczyć zaświadczenie lekarza, w którym jest potwierdzona niepełnosprawność ruchowa. Osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o stopniu znacznym niepełnosprawności oraz innym rodzaju niepełnosprawności (innej od 05R), przy czym konsekwencją innego rodzaju niepełnosprawności jest niepełnosprawność ruchowa (np. porażenie mózgowe, udar mózgu), powinna koniecznie mieć zaświadczenie lekarza o zaistniałej niepełnosprawności ruchowej. Osoba taka winna być w wieku od 16 do 65 roku życia a w wypadku kobiet do 60.

Projekt jest projektem pilotażowym.

Założone rezultaty projektu to:

 • liczba osób, które uczestniczą w projekcie – 1500 os.
 • liczba osób, które znalazły pracę – 23 osoby
 • liczba osób, które podniosły kwalifikacje zawodowe – 231 osób
 • liczba osób, które dzięki uczestnictwu w projekcie będą kontynuowały lub podejmą naukę – 69 osoby
 • liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniu zawodowym – 185 osób
 • liczba osób, które odbyły staż pracy w ramach projektu – 69 osób
 • liczba osób, które skorzystały z usług doradztwa zawodowego (spotkania indywidualne i grupowe)– 1500 osób

Wśród ogółu osób niepełnosprawnych, wskutek dysfunkcji narządów ruchu ok. 14% to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Są one grupą docelową niniejszego projektu, jako osoby z rzadko występującymi niepełnosprawnościami, często powiązanymi z indywidualnymi schorzenia lub urazami powodującymi znaczne trudności w poruszaniu się i codziennym niezależnym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

Osoby z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi cechuje wysoki wskaźnik bierności zawodowej, a ograniczenia wynikające z niepełnosprawności (w tym bariery funkcjonalne) utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia w tradycyjnym systemie organizacji pracy. Projekt ten za istotne uznaje zapewnienie takiego systemu wsparcia tych osób w zakresie wejścia i funkcjonowania na rynku pracy, który pozwoli na większe ich usamodzielnienie. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne łączenie i instrumentów z obszaru aktywizacji zawodowej i integracji społecznej z podnoszeniem umiejętności oraz kwalifikacji tej grupy.

Termin realizacji od 29.12.2008 r. do 31.12.2009

Strona internetowa: www.pracabezbarier.org