informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy

Okres realizacji: 01.03.2013r. – 31.05.2014r.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.01.03.06-00-075/13-00

Nazwa Beneficjenta: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partner: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Fundacja Fuga Mundi

Zasięg realizacji projektu :cała Polska

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie szans na znalezienie zatrudnienia 375 ON (200 K i 175 M) będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych poprzez podniesienie ich kwalifikacji oraz kompetencji na rynku pracy. Wsparciem psychologicznym objętych zostaje także 250 osób z najbliższego otoczenia ON (rodzina i opiekunowie; 150 K i 100 M). Wsparcie dla ON oraz osób z ich otoczenia udzielane będzie w okresie od 01.03.2013r. do 31.05.2014r.

Grupa docelowa:

I grupa docelowa: osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, będące absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych, pozostające bez zatrudnienia z orzeczonym (czasowym/stałym) znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat.

II grupa docelowa: rodzina i opiekunowie ON (osoby wspierająca ON w wykonywaniu codziennych czynności i pełnieniu ról społecznych).

Realizowane formy wsparcia:

Osoby niepełnosprawne w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w:

 • szkoleniach zawodowych
 • indywidualnym lub grupowym wsparciu psychologicznym
 • warsztatach aktywizacji społeczno – zawodowej
 • praktykach zawodowych
 • stażach rehabilitacyjnych.

W projekcie beneficjenci/tki korzystają również z doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Osoby z otoczenia ON w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w Indywidualnych i grupowych warsztatach dla rodzin i opiekunów.

Pośrednictwo pracy:

W ramach pośrednictwa pracy podejmowane będą następujące działania:

 • analiza potrzeb oraz pozyskiwanie i indywidualny dobór ofert pracy dla ON,
 • inicjowanie spotkań pracodawców i przyszłych pracowników,
 • prowadzenie działań informacyjnych dla pracodawców na temat korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań Lidera:

 • odpowiada za zarządzanie projektem;
 • reprezentuje Partnerstwo w sprawach dotyczących Projektu przed Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia;
 • koordynuje (w tym monitoruje i nadzoruje) prawidłowość działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w Projekcie;
 • wspiera Partnerów w realizacji powierzonych zadań,
 • odpowiada za rozliczenie i kwalifikowalność wydatków,
 • koordynuje działania Partnera na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach,
 • informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia o problemach w realizacji Projektu;

Zakres zadań Partnerów:

 • prowadzą i odpowiadają za wszystkie działania merytoryczne – operacyjne – wynikające z celów projektu i zmierzające do osiągnięcia jego rezultatów.
 • odpowiadają za rekrutację i aktywizację zawodową ON.
 • odpowiadają za realizację wsparcia dla opiekunów/ek ON.
 • odpowiadają za współpracę z pracodawcami.

Gdzie skorzystać ze wsparcia:

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do Partnerów projektu. W głównych biurach Partnerów osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie otrzymają informację o najbliższym dla swojego miejsca zamieszkania biurze regionalnym, w którym mogą przystąpić do projektu i zacząć korzystać ze wsparcia.

Główne biura Partnerów:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa; tel. 22/ 651 88 02, strona internetowa: www.far.org.pl ; e-mail info@far.org.pl .

Fundacja Fuga Mundi, ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin; tel. 81/ 534-26-01 lub 534-82-90, strona internetowa: www.ffm.pl ; e-mail ffm@ffm.pl

Logotypy Partnerów oraz Lidera: