informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób z autyzmem

Projekt pt. Wsparcie osób z autyzmem” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to systemowy projekt ponadregionalny o charakterze pilotażowym, realizowany w okresie od stycznia 2009 do końca lutego 2010 r. na terenie 8 polskich województw.

Celem głównym projektu jest; aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do listopada 2009 r. koncepcji systemu wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej całej populacji osób z autyzmem. Próba osiągnięcia tego celu będzie realizowana poprzez:

Analizę potrzeb i stopnia kompetencji pracowniczych osób z autyzmem i zbudowanie na jej podstawie pilotażowego systemu wsparcia dla osób z autyzmem – sieci punktów dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin. Zapewnienie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego 250 osób z autyzmem przy zastosowaniu narzędzi nowych (test TTAP) oraz innych - używanych już wcześniej. Wzmocnienie kadr organizacji i otoczenia osób z autyzmem poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu.

Partnera projektu - Fundacji SYNAPASIS - jest zadaniem prowadzić proces wypracowywania Koncepcji Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla Osób z Autyzmem i jest odpowiedzialna - wspólnie z innymi organizacjami - za osiągniecie merytorycznych rezultatów projektu. 8 pozostałych organizacji prowadzi bezpośrednią pracę z dorosłymi osobami z autyzmem. Ich działania polegają na skontaktowaniu się z jak największą liczbą osób z autyzmem w danym województwie, przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, udzielenie im wsparcia w różnych formach a następnie opisanie dla każdej osoby jej indywidualnej, dalszej ścieżki rozwoju społecznego i zawodowego.

W planowanych rezultatach projektu „Wsparcie osób z autyzmem” należy wskazać przede wszystkim:

Objęcie grupy 250 osób z autyzmem profilowanym wsparciem w aktywizacji zawodowej i społecznej wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej

Skierowanie grupy 15 osób z autyzmem do Zakładów Aktywności Zawodowej lub Warsztatów Terapii Zajęciowej

Podjęcie przez 3 osoby pracy w Zakładzie Pracy Chronionej

Zatrudnienie 1 osoby w podmiocie sektora ekonomii społecznej

Opracowanie i wydanie w 200 egzemplarzach „Koncepcji Systemu Aktywizacji Społecznej i Zawodowej osób z autyzmem”

Wydanie podręcznika TTAP - 1000 egzemplarzy oraz 22 zestawów akcesoriów wg instrukcji

Wydanie 22 certyfikatów dla pracowników organizacji

Dzięki temu projektowi wśród osób z autyzmem uczestniczących w projekcie będzie można dokonać diagnozy funkcjonalnej i określić kompetencje i umiejętności pracownicze oraz stopień samodzielności. Osoby z autyzmem będą mogły rozwinąć umiejętności współdziałania w grupie poprzez wzrost koncentracji, uwagi i zadaniowości. Szansa dla tych osób będzie zredukowanie występowania zachowań trudnych i stereotypowych oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji przez osoby z autyzmem. Nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się, przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji to następne działania, które maja szanse zdobyć osoby z autyzmem. Jeżeli jeszcze dodamy zwiększenie zaufania we własne siły i motywację do aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności osób z autyzmem to będziemy mogli mówić o pełnym sukcesie tego projektu.

od 01.01.2009 r. do 28.02.2010 www.autyzm-dorosli.pl