informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy

Projekt pt. „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym z siedzibą w Warszawie.

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Problemem w środowisku osób głuchoniewidomych jest bardzo niski wskaźnik aktywności zawodowej. Ograniczenia wynikające z tej sprzężonej niepełnosprawności utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy osobom niepełnosprawnym. Konieczne jest efektywne łączenie rehabilitacji podstawowej z rehabilitacją w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej z podnoszeniem umiejętności oraz kwalifikacji osób głuchoniewidomych. Tak więc cel projektu jest realizowany poprzez rehabilitację, integrację i aktywizację zawodowa osób głuchoniewidomych. Działalność ta odbywa się poprzez świadczenie różnego rodzaju wsparcia osób głuchoniewidomych we wchodzeniu i w funkcjonowaniu na rynku pracy. Specyficzne potrzeby i mało liczna grupa reprezentująca ten rodzaj rzadkiej i sprzężonej niepełnosprawności uzasadniają potrzebę działań na poziomie ponadregionalnym. Projekt ma charakter kompleksowy. Wsparciem zostanie objętych 400 osób głuchoniewidomych (cztery grupy: niewidomo - niesłyszący, niewidomo - niedosłyszący, niesłysząco - niedowidzący, niedosłysząco - niedowidzący).

Problemem w środowisku osób głuchoniewidomych jest bardzo niski wskaźnik aktywności zawodowej. Ograniczenia wynikające z tej sprzężonej niepełnosprawności utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Konieczne jest efektywne łączenie rehabilitacji podstawowej z rehabilitacją w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej z podnoszeniem umiejętności oraz kwalifikacji osób głuchoniewidomych. Projekt ma w swej istocie zapewnić także zminimalizowanie barier, które występują na drodze zawodowej osób główchoniewidomych. Likwidacja tych barier ma zostać zagwarantowana poprzez spełnieni celów szczegółowych projektu, w tym m.in.:

  • likwidacja bariery komunikacyjnej z otoczeniem i uzyskiwania informacji poprzez wyposażenie w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny osoby głuchoniewidome,
  • zwiększenie, czy też rozpoczęcie aktywności zawodowej osób głuchoniewidomych poprzez podniesienie sowich umiejętności psychofizycznych, społecznych i zawodowych oraz odniesienia kwalifikacji w trakcie szkoleń zawodowych,
  • zapewnienie wsparcia w procesie poszukiwania pracy poprzez doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne,
  • umożliwienie odbycia osobie głuchoniewidomej stażu u pracodawców.

Działania zaplanowane w ramach projektu mają przyczynić się do zwiększenia pewności siebie osób głuchoniewidomych, wzrostu poczucia własnej wartości, znalezienia motywacji do podejmowania aktywności zawodowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każdy z beneficjentów wyłonionych w procesach rekrutacji, otrzyma indywidualne wsparcie w ramach projektu – właśnie ta indywidualność w podejściu do każdego beneficjenta jest kluczowa w ramach projektu. Na podstawie procesów rekrutacyjnych oraz indywidualnych narzędzi diagnostycznych (dzienniki postępów danego beneficjenta w projekcie) minimalizowane jest ryzyko nietrafnego ocenienia potrzeb osoby głuchoniewidomej oraz niewłaściwego zaplanowania ścieżki wsparcia. Każdy uczestnik będzie miał możliwość korzystania ze wsparcia technicznego (dodatkowe oprzyrządowanie konieczne przy danej dysfunkcji) oraz personalnego, tj. z usług tłumaczy-przewodników, umożliwiających głuchoniewidomym docieranie na wszystkie typy zajęć i spotkań i aktywne w nich uczestnictwo. Poza warsztatami, ważnym elementem projektu będzie indywidualna praca specjalisty (rehabilitanta, psychologa, doradcy zawodowego, doradcy prawnego) z beneficjentem – jeden na jeden. Ponadto, każdy z uczestników podejmujących staż lub pracę będzie w miarę potrzeb (wynikających ze względów psychologicznych lub ograniczeń z powodu dysfunkcji) mógł korzystać z dodatkowego wsparcia Specjalisty ds. zatrudnienia, trenera pracy.

od 01.12.2008 do 31.01.2010 www.tpg.org.pl/pokl/