informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy

Projekt pt. Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej w dniu 23.12.2008 r. pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” jest projektem o zasięgu ponadregionalnym o charakterze pilotażowym. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niewidomych, która będzie się odbywać poprzez świadczenie różnego rodzaju wsparcia osobom niewidomym we wchodzeniu i w funkcjonowaniu na rynku pracy. Potrzeba realizacji projektu wynika ze szczególnie trudnej sytuacji osób niewidomych na rynku pracy. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002r., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych plasuje się na bardzo niskim poziomie i wynosi 15,3%. W zależności od województw zamyka się w przedziale pomiędzy 10,8% a 19,7%.

Z ewidencji Polskiego Związku Niewidomych wynika, że poza jakimkolwiek systemem rewalidacji pozostaje prawie 800 niewidomych dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 roku życia.

Kolejnym narastającym problemem są dzieci z poważnymi problemami wzroku uczące się w szkołach ogólnodostępnych. W Polsce wg rejestrów PZN tylko w szkołach podstawowych na koniec 2006r. uczyło się 1 460 takich dzieci. Ich sytuacja jest niezwykle trudna, gdyż większość nauczycieli nie posiada dostatecznej wiedzy z zakresu tyflodydaktyki. Brakuje szkoleń metodycznych i pomocy dydaktycznych. W roku 2005 w polskich szkołach dla dzieci z uszkodzeniem wzroku uczyło się 1016 dzieci ale statystyki nie podają, jaki procent tej grupy stanowią dzieci słabowidzące. Prawie trzykrotnie więcej dzieci z uszkodzeniem wzroku uczęszczało w tym czasie do szkół ogólnodostępnych. W szkołach dla słabowidzących nauka prowadzona jest metodą wzrokową z zastosowaniem określonych ułatwień. Natomiast dzieci słabowidzące w szkołach dla niewidomych, dopiero od kilkunastu lat mają możliwość korzystania z technik wzrokowych. Często brak czasu i odpowiednich pomocy oraz trudności organizacyjne i inne przyczyny sprawiają, że szansa ta nie jest realizowana.

Celem projektu jest zwiększanie szans młodych osób niewidomych na rynku edukacyjnym i rynku pracy poprzez opracowanie fundamentów koncepcji systemu wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób niewidomych obejmującej zindywidualizowane usługi adekwatne do potrzeb oraz współpracę organizacji działających na rzecz osób niewidomych.

Aby zrealizować cel projektu, podjęto działania takie jak przeszkolenie młodych ludzi, wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy, zmotywowanie do dalszej nauki oraz wprowadzenie na rynek pracy. Działania te będą realizowane poprzez wytyczenie indywidualnych ścieżek zawodowych dla wszystkich uczestników projektu; aktywizację zawodową umożliwiającą nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy; przeprowadzenie rehabilitacji szkoleniowo-zawodowej; kursów zawodowych; pedagogizację rodzin; poprawę jakości usług świadczonych osobom niewidomym przez np: Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Pracy itp.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać następujące warunki formalne:

  • Być w wieku od 16 do 64 roku życia,
  • Być uczniem lub absolwentem szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O albo posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny 04-O z jednoczesnym udokumentowanym stopniem utraty wzroku (ostrość wzroku (po korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 3/60 (0,05) lub zawężenie pola widzenia poniżej 20 stopni).

Dzięki temu projektowi, PFRON z organizacjami partnerskimi może świadczyć wszechstronne wsparcie w ramach grupowych i indywidualnych programów takich jak:

  • opracowanie indywidualnych ścieżek kariery - spotkania z doradcą zawodowym, o charakterze wspólnym i indywidualnym,
  • aktywizacja zawodowa osób niewidomych umożliwiająca nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
  • przeprowadzenie rehabilitacji szkoleniowo – zawodowej i kursów zawodowych,
  • poprawę jakości otoczenia osób niewidomych – pedagogizacja rodziców i dokształcanie specjalistów pracujących z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością wzroku.
  • szkolenia zawodowe oraz poradnictwo prawne i poradnictwo psychologiczne,
  • organizować staże pracy i przeprowadzać szkolenia z zakresu poszukiwania pracy oraz objąć wsparciem rodziny/opiekunów osób niewidomych

Termin realizacji od 01.12.2008r. do 31.12.2009r. Strona internetowa www.pzn.org.pl/absolwent/ , http://www.promocjaikariera.pl/